ETK ve KVKK'ya uygun verileri dijital ortamda kolayca yönetmenin güvenli yolu smartADM

Bilindiği üzere, Elektronik Ticaret Kanunu ve devamında devreye giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği hizmet sağlayıcıların, elektronik ortamda ticari iletişim yapabilmek için son kullanıcılardan onay almaları gerekmektedir.

Dijitalleşen günümüz yaşam standartlarında, tüketiciler alışkanlıklarını değiştirerek mağaza ve showroom yerine çevrimiçi satın almaya yönelmektedir.

smartADM, hizmet sağlayıcıların geleneksel yöntemle ıslak imza yoluyla aldıkları izinlere hizmet sağlayıcılar adına online yönetim aracıdır. E-ticaret, kiosk, mobil app, CRM, ERP ve çağrı merkezi gibi yaygın dijital kaynaklar üzerinden sorgulama, depolama, paylaşma, analiz ve raporlama gibi ihtiyaçlar için tek merkezden yanıt verebilmektedir.

Müşteri, hizmet sağlayıcının iletişim kaynağına ‘’elektronik ileti izni vermek’’ için ıslak imzayla veya dijital ortamda başvuruda bulunur.

01

İlgili kaynak, müşterinin iletişim bilgilerini sisteme girer.

02

Sisteme girilen müşteri iletişim bilgilerininizin kontrolü smartADM tarafından yapılır.

03

Kontrol sonucu müşterinin izni kayıtlı değilse, ilgili kaynağa sonuç iletilir ve izin alınma prosedürlerinin gerçekleştirilmesi beklenir.

04

İletişim kaynağı eksik bilgileri tamamlar ve devamında izin için SMS veya Landing Page uygulaması devreye girer.

SMS Yöntemi: Kaynak yoluyla müşteri bilgileri girilir. Veriler smartADM’e gelir. smartADM müşteriye izin SMS’i yollar. (SMS içerisinde müşterinin kaynağa ileteceği izin aktivasyon kodu, izin verdiği anda ticari eletronik iletişim izni vermiş olacağı, ret bilgilendirmesi, mersis numarası bulunmaktadır.) Kaynak izin aktivasyon kodunu sisteme girdiği anda smartADM’e gelen teyid sonucu müşteriye izninin alındığı, ret hakkı bilgilendirmesi, mersis numarası bilgilerini içeren yeni bir SMS gider.

Landing Page Yöntemi: Kaynak yoluyla müşteri bilgileri girilir. Otomatik doldurulmuş smartADM ekranı içinde landing page müşteriye SMS yoluyla iletilir. Müşteri bilgi kontrolü yapar ETK ve KVKK kutucuklarını işaretler. Son aşamada yine müşteriye izin aktivasyon kodu gider. Müşteri izin kodunu ilgili kaynağa verir/girer ve sisteme kayıt gerçekleşir.

05

Müşteri izin aktivasyon kodunu sisteme girdiği anda smartADM’e gelen teyit sonucu müşteriye izninin alındığı, ret hakkı bilgilendirmesi, mersis numarası bilgilerini içeren yeni bir SMS gider.

06